กำหนดหลักสูตร

กำหนดหลักสูตร

ใช้สำหรับกำหนดหลักสูตร ไว้สำหรับเป็นค่าเริ่มต้นให้ระบบ Training นำไปใช้หน้าจออื่น ๆ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมได้
  • สามารถกำหนดหมวดหลักสูตรได้
  • สามารถกำหนดประเภทการฝึกอบรมได้ เช่น ฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกยกระดับฝีมือโรงงาน ฯลฯ
  • สามารถระบุเนื่อหาการอบรมได้
  • สามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้อบรมได้

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3347
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์