วิธีการปิดสิ้นปี HRMI

วิธีการปิดสิ้นปี HRMI

6 รายการ
คู่มือการปิดสิ้นปี Prosoft HRMI
1654 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 4. (วิธีการปิดสิ้นปี)
973 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 2. (วิธีการ New Profile)
908 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 3. (วิธีการเพิ่ม Profile ESS)
459 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 1. (Backup New and Restroe DB)
449 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 5. (ผลกระทบจากการปิดสิ้นปี)
366 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์