วิธีการปิดสิ้นปี HRMI

วิธีการปิดสิ้นปี HRMI

6 รายการ
คู่มือการปิดสิ้นปี Prosoft HRMI
1478 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 4. (วิธีการปิดสิ้นปี)
944 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 2. (วิธีการ New Profile)
887 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 1. (Backup New and Restroe DB)
414 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 3. (วิธีการเพิ่ม Profile ESS)
408 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 5. (ผลกระทบจากการปิดสิ้นปี)
336 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์