Time Attendance

70 รายการ
กรณีที่ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน แบบแจกแจง แล้วไม่มีรายได้ OT เข้ามา ควรทำอย่างไร
2723 ผู้เข้าชม
กรณีที่มีการ Import Time แล้วไม่มีข้อมูลแสดงมีการตรวจสอบอย่างไร
2709 ผู้เข้าชม
ถ้าต้องการกำหนดให้โปรแกรมสามารถหักเงินพนักงานที่ออกก่อนเวลาได้หรือไม่
2679 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดให้แต่ละกะงานมีการ สแกนนิ้วเข้า – ออก มากกว่า 2 ครั้ง มีขั้นตอนอย่างไร
2645 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาในปีหน้า มีขั้นตอนกำหนดอย่างไร
2637 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดเงื่อนไขการทำ OT ให้กับพนักงานมีขั้นตอนอย่างไร
2625 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่มให้กับพนักงานแบบมีเงื่อนไขอย่างไร
2595 ผู้เข้าชม
วิธีการแก้ไขเวลาที่มีการลงเวลาผิดพลาด แบบ Manual มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2560 ผู้เข้าชม
ระบบ ESS แสดงยอดวันลาคงเหลือ ไม่ถูกต้อง มีขั้นตอนอย่างไร
2553 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดรายได้เพิ่มเติมให้กับกะงานปกติ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2404 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์