Recruitment

18 รายการ
วิธีบันทึกการทำข้อสอบ กรณีบุคคลภายนอก มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2670 ผู้เข้าชม
กรณีการขออัตรากำลังคนในตำแหน่งที่เคยขอไปแล้ว ไม่สามารถขอเพิ่มตำแหน่งเดิมได้ต้องทำอย่างไร
2599 ผู้เข้าชม
การเลื่อนนัดสอบ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2373 ผู้เข้าชม
การตรวจสอบสถานะ ทั้งหมดของปฏิทินนัดสอบ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2356 ผู้เข้าชม
ขั้นตอนการยกเลิกนัดสอบ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2302 ผู้เข้าชม
วิธีการตรวจสอบเอกสารการนัดสอบ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2178 ผู้เข้าชม
การตรวจสอบสถานะ การเลื่อนนัดสอบของเดือน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2124 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการบันทึกหมายเลขบัตรประชาชนสำหรับพนักงานภายนอก เพื่อตรวจสอบ Black List ในข้อมูลใบสมัครด้วยหมายเลขบัตรประชาชนสามารถทำได้หรือไม่ และมีวิธีการอย่างไร
2091 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์