Dashboard

27 รายการ
กรณีที่ต้องการดูสถิติสวัสดิการที่มีการร้องขอทุกรูปแบบ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2522 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการดูข้อมูล เปรียบเทียบการถือครองทรัพย์ของแต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2440 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูลเปรียบเทียบการจ่าย – ชำระสวัสดิการของแต่ละหน่วยงาน ต้องทำอย่างไร
2410 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการดูข้อมูลเปรียบเทียบการชำระ – ค้าชำระสวัสดิการของแต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2379 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูลเปรียบเทียบการจ่าย – ค้าจ่ายสวัสดิการของแต่ละหน่วยงาน ต้องทำอย่างไร
2311 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการดูข้อมูล สถิติการเบิก – คืนสินทรัพย์ แต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2142 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการดูข้อมูล Productivity ที่มีการแสดงรายชื่อพนักงานเพิ่มเติม มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
1876 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์