การใช้งานโปรแกรม

การใช้งานโปรแกรม

913 รายการ
กรณีที่ต้องการตรวจสอบสมาชิกใน Define Permission มีขั้นตอนอย่างไร
78369 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TISCO Master Pooled Fund มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
37119 ผู้เข้าชม
กรณี Text file ภงด. ผ่านโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของกรมสรรพกร ไม่ได้ มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
34109 ผู้เข้าชม
กรณีเรียกรายงานแบบคำนวณค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก. จำนวนลูกจ้างไม่แสดง โปรแกรม HR-Pro มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
28118 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการคืนค่าการตั่งค่าเดิมใน Define Permission มีขั้นตอนอย่างไร
17704 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดตารางการทำงานแบบ วนกะงาน มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
17443 ผู้เข้าชม
วิธีการบีบอัดไฟล์ แบบใส่ Password ด้วยโปรแกรม WinRAR มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
15304 ผู้เข้าชม
วิธีการบันทึกเวลาทำงาน แบบ Manual กรณีพนักงานลืมรูดบัตร มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
14311 ผู้เข้าชม
กรณีที่ Double-click เข้าโปรแกรมแต่โปรแกรมแจ้ง “Configuration System failed to Initialize” ควรทำอย่างไร
12466 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์