กรณีต้องการตรวจสอบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TISCO Master Pooled Fund มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

กรณีต้องการตรวจสอบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TISCO Master Pooled Fund มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

Q:
กรณีต้องการตรวจสอบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TISCO Master Pooled Fund มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
A:
กรณีต้องการตรวจสอบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TISCO Master Pooled Fund มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

ขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้

สามารถเข้าที่ระบบ  Help >> Bank & Fund Formatจากนั้นให้มาเลือก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ >> กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TISCO  จะแสดงรายละเอียดของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TISCO ดังภาพ


 

 17458
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์