วิธีการ Setting ตัวอักษร (ภาษาไทย) ในระบบ E-Pay slip มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

วิธีการ Setting ตัวอักษร (ภาษาไทย) ในระบบ E-Pay slip มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
วิธีการ Setting ตัวอักษร (ภาษาไทย) ในระบบ E-Pay slip มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
วิธีการ Setting ตัวอักษร (ภาษาไทย)  ในระบบ  E-Pay slip  มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

คลิกปุ่ม Start >Control Panel
จะแสดงหน้าจอ All Control Panel Items >เลือก Administrative Tools
จากนั้น เลือก Internet Information Services (IIS) Manager
เลือก .Net Globalization
ตรวจสอบ Encoding >เลือก windows-874
Requests , Response Headers และ Responses เลือกเป็น utf-8 ดังรูป
 

 2514
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์