ต้องการยกเลิก User และ Password ของพนักงานไม่ให้สามารถเข้าโปรแกรมได้ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

ต้องการยกเลิก User และ Password ของพนักงานไม่ให้สามารถเข้าโปรแกรมได้ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
ต้องการยกเลิก User และ Password ของพนักงานไม่ให้สามารถเข้าโปรแกรมได้ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
ต้องการยกเลิก User และ Password ของพนักงานไม่ให้สามารถเข้าโปรแกรมได้ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

วิธีการบันทึกเข้าที่ Administrator >> ผู้ใช้
ลบชื่อพนักงานที่ลาออก >> กด Delete  >> Yes

 

 1863
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์