กรณีขออนุมัติลา โปรแกรมแจ้งว่า “ไม่สามารถส่ง E-mail รูปแบบ HTML ได้" มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

กรณีขออนุมัติลา โปรแกรมแจ้งว่า “ไม่สามารถส่ง E-mail รูปแบบ HTML ได้" มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

Q:
กรณีขออนุมัติลา โปรแกรมแจ้งว่า “ไม่สามารถส่ง E-mail รูปแบบ HTML ได้" มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
A:
กรณีขออนุมัติลา โปรแกรมแจ้งว่า “ไม่สามารถส่ง E-mail รูปแบบ HTML ได้"  มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

ตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม HRMi ว่ามีการลงตัว  J#     ไว้หรือไม่
HRMi ว่ามีการลงตัว  J#       ไว้หรือไม่


 
 1634
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์