วิธีการ Run +Script แก้ไขปัญหาใน database แบบ Text File มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

วิธีการ Run +Script แก้ไขปัญหาใน database แบบ Text File มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
วิธีการ Run +Script แก้ไขปัญหาใน database แบบ Text File มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
วิธีการ Run +Script แก้ไขปัญหาใน database แบบ Text File มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

ขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. สามารถเข้า Query Management
2. จะขึ้นหน้าต่าง Prosoft SQL
3. Connect Database เรียบร้อยให้ไปที่ Tools > Open เพื่อค้นหา file Script ที่ต้องการ Run
4. Open File Script
จากนั้นให้กด Run > Execute 

 4557
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์