กรณีที่ต้องการให้โปรแกรม Up Date Version อัตโนมัติมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

กรณีที่ต้องการให้โปรแกรม Up Date Version อัตโนมัติมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการให้โปรแกรม Up Date Version อัตโนมัติมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการให้โปรแกรม Up Date Version อัตโนมัติมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

สามารถเข้าที่เมนู Tools > Option
จากนั้นไปที่เมนู > upgrade setting > เลือกใส่ path ที่มีการติดตั้งโปรแกรม โดยต้องเป็น Path ที่มีการแชร์ สามารถเข้าถึงได้ > ระบุชื่อ ไฟล์เป็น Setup.exe

 
 1709
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์