กรณีที่โปรแกรมแจ้งเตือนว่า Username ไม่สามารถเข้าไปใช้หน้าจอดังกล่าวได้ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

กรณีที่โปรแกรมแจ้งเตือนว่า Username ไม่สามารถเข้าไปใช้หน้าจอดังกล่าวได้ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
กรณีที่โปรแกรมแจ้งเตือนว่า Username ไม่สามารถเข้าไปใช้หน้าจอดังกล่าวได้ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
กรณีที่โปรแกรมแจ้งเตือนว่า Username ไม่สามารถเข้าไปใช้หน้าจอดังกล่าวได้  มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

สามารถเข้าที่เมนู Administrator > ผู้ใช้ เลือกผู้ใช้ที่เกิดปัญหา เพื่อดูว่า ใช้ permission อะไร
กรณีที่มีการแจ้งเตือนเช่นนี้ หมายถึง มีการถูกกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอดังกล่าว วิธีการตรวจสอบ ดังนี้
เมนู Administrator > ผู้ใช้ เลือกผู้ใช้ที่เกิดปัญหา เพื่อดูว่า ใช้ permission
จากนั้นให้ไปที่เมนู > Define Permission > เลือก Permission ที่ต้องการ 
เลือก HRMI
เลือกเมนู Time Attendance >บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน หรือ เมนูอื่น ๆ ที่เกิดปัญหา จากนั้นตรวจสอบว่า มีการ เลือกเช็คบล๊อคอะไรบาง หากไม่มี ก็ให้กำหนดใหม่ ตามที่ต้องการ


 

 2319
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์