กรณีที่ต้องการกำหนด Define Permission ไม่ให้สามารถ New พนักงานได้ สามารถทำได้อย่างไร

กรณีที่ต้องการกำหนด Define Permission ไม่ให้สามารถ New พนักงานได้ สามารถทำได้อย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการกำหนด Define Permission ไม่ให้สามารถ New พนักงานได้ สามารถทำได้อย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการกำหนด Define Permission ไม่ให้สามารถ New พนักงานได้ สามารถทำได้อย่างไร

สามารถเข้าที่ Module Administrator > Defin Permission > คลิก New
ตั้งชื่อ  Define Permission
เลือกระบบเป็น   HRMi
คลิก Personnel  > บันทึกข้อมูลพนักงาน
เช็คบล็อก เครื่องหมาย    ที่ New  ออก
คลิก  Save
เมื่อคลิก Save เสร็จเรียบร้อยก็จะได้  Define Permission ที่ไม่สามารถ New พนักงานได้ดังภาพ


 
 6063
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์