กรณีที่โปรแกรม HRMI Font ตัวหนังสือเรียงไม่ถูกต้อง หรือเป็นภาษาต่างดาว มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

กรณีที่โปรแกรม HRMI Font ตัวหนังสือเรียงไม่ถูกต้อง หรือเป็นภาษาต่างดาว มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
กรณีที่โปรแกรม HRMI Font ตัวหนังสือเรียงไม่ถูกต้อง หรือเป็นภาษาต่างดาว มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
กรณีที่โปรแกรม  HRMI Font ตัวหนังสือเรียงไม่ถูกต้อง หรือเป็นภาษาต่างดาว มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

ขั้นตอนการทำงานดังนี้

ตัวอย่าง ตัวหนังสือ
คลิกขวาที่หน้าจอ Desktop
คลิก Window Color
คลิก ที่ Advanced appearance settings
ตั้งค่า  Item : Menu
         Font : Tahoma

คลิก  OK  ก็เรียบร้อย


 
 6155
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์