กรณีที่มีการ Set Form ใบรับเงินเดือน ( Pay Slip) มีวิธีการเรียกแบบฟอร์ม อย่างไร

กรณีที่มีการ Set Form ใบรับเงินเดือน ( Pay Slip) มีวิธีการเรียกแบบฟอร์ม อย่างไร

Q:
กรณีที่มีการ Set Form ใบรับเงินเดือน ( Pay Slip) มีวิธีการเรียกแบบฟอร์ม อย่างไร
A:
กรณีที่มีการ Set Form ใบรับเงินเดือน ( Pay Slip) มีวิธีการเรียกแบบฟอร์ม อย่างไร
นำไฟล์ที่ได้ Set Form ใบรับเงินเดือน นามสกุ .mrt นำไปวางที่ drive C >Program File>Prosoft> Prosoft Business Solution>Report>HRMi >Pay Slip จากนั้น เข้าโปรแกรม HRMi แล้ว เข้าระบบ Pay roll > เลือก ใบรับเงินเดือน (Pay Slip)จากนั้น ให้เลือกช่วง Range โดยเลือกรูปแบบงวดการจ่าย วันที่จ่าย และ รหัสพนักงาน คลิก  Preview

 

 

 4191
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์