ถ้าต้องการยกเลิก สวัสดิการ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

ถ้าต้องการยกเลิก สวัสดิการ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
ถ้าต้องการยกเลิก สวัสดิการ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
ถ้าต้องการยกเลิก สวัสดิการ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ Welfare > บันทึกยกเลิกสวัสดิการ >   New
กรอกข้อมูลรายการที่ต้องการยกเลิก กำหนดประดเภทการยกเลิกและระยะเวลา จากนั้น กด Save and close


 
 2320
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์