การบันทึกชำระสวัสดิการ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

การบันทึกชำระสวัสดิการ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
การบันทึกชำระสวัสดิการ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
การบันทึกชำระสวัสดิการ   มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ Welfare > บันทึกชำระสวัสดิการ
คลิก New > เลือกรายชื่อพนักงาน > เลือกผู้รับเงิน > เลือกเลขที่เอกสาร  > save and close

 
 2261
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์