การบันทึกสมาชิกสวัสดิการ สามารถบันทึกได้อย่างไร

การบันทึกสมาชิกสวัสดิการ สามารถบันทึกได้อย่างไร

Q:
การบันทึกสมาชิกสวัสดิการ สามารถบันทึกได้อย่างไร
A:
การบันทึกสมาชิกสวัสดิการ สามารถบันทึกได้อย่างไร 
สามารถเข้าที่ระบบ Welfare > บันทึกสมาชิก

คลิกที่
New เพื่อเพิ่มสมาชิกเข้ามาใหม่

กรอกข้อมูลสมาชิกใหม่ตามหัวข้อที่กำหนด


 2295
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์