กรณีต้องการให้วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 วัน เป็นวันทำงานของพนักงานต้องทำอย่างไร

กรณีต้องการให้วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 วัน เป็นวันทำงานของพนักงานต้องทำอย่างไร

Q:
กรณีต้องการให้วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 วัน เป็นวันทำงานของพนักงานต้องทำอย่างไร
A:
กรณีต้องการให้วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 วัน เป็นวันทำงานของพนักงานต้องทำอย่างไร

ทำการยกเลิกวันหยุดนักขัตฤกษ์ และบันทึก กะงานพนักงาน ดังรูปภาพด้านล่าง

1. ทำการยกเลิกวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ต้องการ โดยคลิกขวาที่วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ต้องการ ดังรูปภาพด้านล่าง2. จากนั้นตารางการทำงานจะเป็นค่าว่าง ให้คลิกขวาแล้วเลือก รายละเอียดตารางการทำงาน3. คลิกที่ picker … แล้วทำการเลือกกะงานขึ้นมา จากนั้นกด OK แล้วทำการ Close

 
 4316
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์