วิธีบันทึกตรวจข้อสอบ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

วิธีบันทึกตรวจข้อสอบ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

Q:
วิธีบันทึกตรวจข้อสอบ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
A:
วิธีบันทึกตรวจข้อสอบ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบRecruitment > เลือก บันทึกตรวจข้อสอบ
เอกสารที่ทำข้อสอบแล้ว จะมาแสดงที่หน้าบันทึกตรวจข้อสอบ จากนั้น เลือกเอกสารเพื่อทำการตรวจสอบข้อสอบ
Tab General > เลือกผู้ตรวจข้อสอบ ของเอกสารบันทึกสอบ
Tab ตรวจข้อสอบ เลือก ชุดข้อสอบ ที่จะทำการตรวจ > แสดงข้อมูลผู้สอบ > ผลการตรวจสอบจะแสดงขึ้น
ผลการตรวจข้อสอบ ของเอกสารที่จะทำการตรวจสอบข้อสอบ จะแสดงสถานะ “ตรวจสอบแล้ว”  
จากนั้น ทำการ Save and Close  ดังรูป


 

 2393
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์