กรณีอยากทราบผลของการสัมภาษณ์ มีวิธีการอย่างไร

กรณีอยากทราบผลของการสัมภาษณ์ มีวิธีการอย่างไร

Q:
กรณีอยากทราบผลของการสัมภาษณ์ มีวิธีการอย่างไร
A:
กรณีอยากทราบผลของการสัมภาษณ์   มีวิธีการอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ c>บันทึกผลสัมภาษณ์ >More Action>คลิกแสดงผลสัมภาษณ์
  ใน Tab General ให้เลือก การแสดงผล ในการแสดงผลสัมภาษณ์ >เลือกตำแหน่ง>รูปแบบรายงาน >สถานะ จากนั้น
คลิก “แสดงผล”  จะแสดงหน้าจอการแสดงผลสัมภาษณ์ ในรูปแบบ กราฟวงกลม และ กราฟแท่ง ดังรูป

 
 2945
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์