เมื่ออนุมัติการร้องขอเอกสารบันทึกผลสัมภาษณ์ โปรแกรมทำการประมวลผลข้อมูลผู้สมัครเป้นเอกสารใดบ้าง

เมื่ออนุมัติการร้องขอเอกสารบันทึกผลสัมภาษณ์ โปรแกรมทำการประมวลผลข้อมูลผู้สมัครเป้นเอกสารใดบ้าง

Q:
เมื่ออนุมัติการร้องขอเอกสารบันทึกผลสัมภาษณ์ โปรแกรมทำการประมวลผลข้อมูลผู้สมัครเป้นเอกสารใดบ้าง
A:
เมื่อบันทึกอนุมัติการร้องขอเอกสารบันทึกผลสัมภาษณ์ โปรแกรมจะนำข้อมูลผู้สมัครประมวลผลเป็นเอกสารใดบ้างประมวลผลเป็นเอกสา่ร 3 ประเภท คือ เอกสารบันทึกข้อมูลพนักงาน เอกสารบันทึกพนักงานทดลองงาน และเอกสารบันทึกสัญญาจ้างงาน โดยเอกสารบันทึกพนักงานทดลองงาน และเอกสารบันทึกสัญญาจ้างงานสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้มีการประมวลผลข้อมูลหรือไม่


 
 3223
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์