การ Switch ภาษา ให้ Pay slip แสดงเป็นภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนอย่างไร

การ Switch ภาษา ให้ Pay slip แสดงเป็นภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
การ Switch ภาษา ให้ Pay slip แสดงเป็นภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนอย่างไร
A:
การ Switch ภาษา  ให้ Pay slip แสดงเป็นภาษาอังกฤษ  มีขั้นตอนอย่างไร
สามารถเข้าที่ระบบ  Pay roll >ใบรับเงินเดือน Pay slip   เลือกช่วง range โดยเลือกรูปแบบงวดการจ่าย วันที่จ่าย รหัสพนักงาน แล้ว คลิก preview 

 
จากนั้น คลิก option เลือกเปลี่ยน ภาษาเป็น ภาษาอังกฤษ แล้ว คลิก Save 

จะปรากฏหน้าจอ ให้ preview อีกครั้ง ในการ switch ภาษา ของ pay slip

 

Pay slip ก็จะแสดง เป็นภาษาอังกฤษ ดังรูป

 8147
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์