ต้องการเรียกใบรับเงินเดือน (Pay Slip) มีขั้นตอนอย่างไร

ต้องการเรียกใบรับเงินเดือน (Pay Slip) มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
ต้องการเรียกใบรับเงินเดือน (Pay Slip) มีขั้นตอนอย่างไร
A:
ต้องการเรียกใบรับเงินเดือน (Pay Slip) มีขั้นตอนอย่างไร
สามารถเข้าที่ระบบ Pay roll > เลือก ใบรับเงินเดือน (Pay Slip)  จากนั้น ให้เลือกช่วง Range โดยเลือกรูปแบบงวดการจ่าย วันที่จ่าย และ รหัสพนักงาน คลิก  Preview
จะปรากฏหน้าจอ
ใบรับเงินเดือน (
Pay Slip) ดังรูป


 6616
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์