กรณีที่เรียกรายงาน 50 ทวิ แล้วรายงานไม่แสดงข้อมูลต้องตรวจสอบข้อมูลที่ใดบ้าง

กรณีที่เรียกรายงาน 50 ทวิ แล้วรายงานไม่แสดงข้อมูลต้องตรวจสอบข้อมูลที่ใดบ้าง

Q:
กรณีที่เรียกรายงาน 50 ทวิ แล้วรายงานไม่แสดงข้อมูลต้องตรวจสอบข้อมูลที่ใดบ้าง
A:
กรณีที่เรียกรายงาน 50 ทวิ แล้วรายงานไม่แสดงข้อมูลต้องตรวจสอบข้อมูลที่ใดบ้าง

Personel > ตำแหน่งงาน, วันที่เริ่มใช้โปรแกรม, งวดการประมวลผล

 3775
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์