การแจ้งเตือนวันเกิดพนักงานล่วงหน้า มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

การแจ้งเตือนวันเกิดพนักงานล่วงหน้า มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
การแจ้งเตือนวันเกิดพนักงานล่วงหน้า มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
การแจ้งเตือนวันเกิดพนักงานล่วงหน้า มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

   สามารถเข้าที่ระบบ Organization > บันทึกข้อกำหนดองค์กร > กำหนดรูปแบบการแจ้งเตือน > แจ้งเตือนวันเกิดพนักงาน > กรอกข้อมูลจำนวนวันล่วงหน้า > OK
 2584
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์