วิธีการกำหนด ระบบแจ้งเตือนการส่ง E-mail กรณีที่ไม่ได้กำหนดลำดับขั้นการอนุมัติ กรณีส่งอีเมล์แจ้งเตือน

วิธีการกำหนด ระบบแจ้งเตือนการส่ง E-mail กรณีที่ไม่ได้กำหนดลำดับขั้นการอนุมัติ กรณีส่งอีเมล์แจ้งเตือน

Q:
วิธีการกำหนด ระบบแจ้งเตือนการส่ง E-mail กรณีที่ไม่ได้กำหนดลำดับขั้นการอนุมัติ กรณีส่งอีเมล์แจ้งเตือน
A:
วิธีการกำหนด ระบบแจ้งเตือนการส่ง E-mail กรณีที่ไม่ได้กำหนดลำดับขั้นการอนุมัติ กรณีส่งอีเมล์แจ้งเตือนผู้อนุมติ สามารถกำหนดจากที่ไหน

สามารถกำหนดได้ดังนี้

    บันทึกข้อกำหนดองค์กร > กำหนดรูปแบบการตั้งค่า E-mail > กำหนดการส่ง E-mail ไม่ได้เข้าลำดับขั้นอนุมัติ > กำหนดข้อมูล > OK 
 2661
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์