วิธีแก้ไขจำวันวันลาให้เป็น 1 วันต้องทำอย่างไร

วิธีแก้ไขจำวันวันลาให้เป็น 1 วันต้องทำอย่างไร

Q:
วิธีแก้ไขจำวันวันลาให้เป็น 1 วันต้องทำอย่างไร
A:
ถ้าในกรณีที่พนักงานเข้างานกะงานที่ทำงาน 9 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อพนักงานบันทึกขออนุมัติลา 1 วัน แล้วโปรแกรมแสดงจำนวนวันลาเป็น 1 วันกับอีก 1 ชั่วโมงจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรให้โปรแกรมแสดงจำนวนวันลาเป็น 1 วัน


ขั้นตอนการแก้ไขจำนวนวันลาจาก 1 วันกับอีก 1 ชั่วโมงเป็น 1 วัน มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
    
    1. ให้เข้ามาที่ Organization > บันทึกข้อกำหนดองค์กร > ระบบลงเวลาทำงาน > กำหนดชั่วโมง/วัน แล้วเข้ามาแก้ไขที่ กำหนดชั่วโมงทำงาน สำหรับประมวลผล – ขาด – ลา – มาสาย โดยให้เลือกเป็น ชั่วโมงทำงานตามกะทำงาน
2. เมื่อกลับเข้ามาดูที่หน้าบันทึกขออนุมัติลาใหม่โปรแกรม จะแสดงข้อมูลจำนวนวันลาเป็น 1 วัน
 2674
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์