เมื่อต้องการที่จะตั้งค่าที่เกี่ยวกับ Report ที่ใช้งานในส่วนของปุ่ม Print สามารถทำได้อย่างไร

เมื่อต้องการที่จะตั้งค่าที่เกี่ยวกับ Report ที่ใช้งานในส่วนของปุ่ม Print สามารถทำได้อย่างไร

Q:
เมื่อต้องการที่จะตั้งค่าที่เกี่ยวกับ Report ที่ใช้งานในส่วนของปุ่ม Print สามารถทำได้อย่างไร
A:
เมื่อต้องการที่จะตั้งค่าที่เกี่ยวกับ Report ที่ใช้งานในส่วนของปุ่ม Print สามารถทำได้อย่างไร

สามารถเข้าที่ Mudule Administrator แล้วไปที่ Module >> Form Setup >> จากนั้นจะขึ้นหน้าจอต่างๆ ของระบบ แล้วสามารถทำการ Setup ได้ ดังรูป


  1851
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์