วิธีการเปิดพอร์ตFirewall บนWindows Server 2008 R2 มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

วิธีการเปิดพอร์ตFirewall บนWindows Server 2008 R2 มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
วิธีการเปิดพอร์ตFirewall บนWindows Server 2008 R2 มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
วิธีการเปิดพอร์ตFirewall บนWindows Server 2008 R2 มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

ขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. สามารถเข้าที่ระบบ Start > Control Panel
2. ดับเบิ้ลคลิกที่ Windows Firewall
3. ไปที่ Advanced settings
4. ทำการเลือกที่ Inbound Rules
5. ทำการเลือก New Rule…
6. เลือกที่หัวข้อ Port
7. เมื่อมาถึงหน้าต่าง Protocal and Port ให้เลือก TCP และเลือก Specific local ports: กำหนดพอร์ต เป็น 1433 แล้วทำการกด NEXT
8. เมื่อมาถึงหน้าต่าง Action ให้ทำการเลือก Allow the connection
9. เมื่อมาถึงหน้า Profile ในส่วนนี้ จะเป็นการกำหนด ว่า Port ที่เรากำหนดนี้จะ ให้ครอบคลุม อะไรบ้างใน ที่นี่จะมี Domain , Private และ Public ให้ทำการ เช็คถูกทั้ง 3 หรือว่าแล้วแต่กรณี
10. หลังจากที่ Next มาที่หน้านี้แล้ว ก็ทำการ ตั้งชื่อและรายละเอียดของ rule ในช่องดังกล่าว แล้วทำการ Finish  เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จการเปิด port บน WINDOWS SERVER 2008 R2 
 3016
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์