วิธีการบีบอัดไฟล์ แบบใส่ Password ด้วยโปรแกรม WinRAR มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

วิธีการบีบอัดไฟล์ แบบใส่ Password ด้วยโปรแกรม WinRAR มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
วิธีการบีบอัดไฟล์ แบบใส่ Password ด้วยโปรแกรม WinRAR มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
วิธีการบีบอัดไฟล์ แบบใส่ Password  ด้วยโปรแกรม WinRAR มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

ขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. คลิกขวาที่ไฟล์ เลือก Add to archive…

2. กดแท็บ Advanced

3. กด Set password…

4. กรอก password 2 ช่อง แล้วกด OK

5. กด OK

6. โปรแกรมจะทำการบีบอัดข้อมูล

7. จากนั้นจะได้ไฟล์ RAR  ตามภาพ 14906
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์