วิธีการ Attach Database 2005 มีขั้นตอนดังนี้

วิธีการ Attach Database 2005 มีขั้นตอนดังนี้

Q:
วิธีการ Attach Database 2005 มีขั้นตอนดังนี้
A:
การ Attach Database 2005 มีขั้นตอนอย่างไร

ไปที่ Start window >Programs>Microsoft SQL Server 2005 >SQL Server Management Studio Express
  • จะปรากฏหน้า Connect Server 2005
  • Server name :  ระบุ Server name ให้ถูกต้อง
  • Authentication: กำหนด SQL Server Authentication
  • Login : sa  หรือ user ที่ได้กำหนด
  • Password : ที่ได้ตั้งค่าไว้

  • วิธีการ  Attach Database

           Right  Click  ที่ database>Attach Click Add   เพื่อเลือก path ที่เก็บ ไฟล์ data กับไฟล์ logเลือกไฟล์ที่เก็บไว้ ซึ่งต้องเลือกเป็นไฟล์  .mdf  แล้วก็ Click OKหมายเหตุ : การเก็บไฟล์ .mdf  ต้องอยู่ที่เดียวกันกับ .ldf   มิฉะนั้นจะไม่สามารถ Attack database ได้

Click  OK  เมื่อทำการ add database เรียบร้อย
ขั้นตอน Process การ attach database     การ Attach Database  เสร็จเรียบร้อย
 2321
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์