การติดตั้ง font ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาไทย

การติดตั้ง font ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาไทย

Q:
การติดตั้ง font ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาไทย
A:
การติดตั้ง font ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาไทยทำอย่างไร

เริ่มโดย กดปุ่ม Start > Control Panelเลือก Menu Clock, Language, and Regionจากนั้นเลือก Menu Region and Languageเลือกที่แถบ Menu Keyboards and Languages เลือกปุ่ม Change keyboardsจากนั้นให้เลือกปุ่ม Addให้เลือกหาภาษาญี่ปุ่น Japanese(Japan) กดเครื่องหมายบวกข้างหน้า จะมี Menu ย่อย Keyboard กับ Other กดเครื่องหมายบวกหน้าคำว่า Keyboard จะมี Menu ย่อย ทำเครื่องหมายในช่อง Microsoft IME จากนั้นกดปุ่ม OKจากนั้นภาษาญี่ปุ่นจะมาขึ้นอยู่ในระบบของเราดังรูป จากนั้นทำการตรวจสอบการเปลี่ยนสลับใช้ภาษา โดยกดที่ปุ่ม
Advance Key Setting
เลือกที่ Menu Change Key Sequence


ให้ตั้งค่าดังรูป จากนั้นกดปุ่ม OK


จากนั้นลองทำการกดปุ่มเปลี่ยนภาษา (ปุ่มตัวหนอน) ทดสอบดูว่าภาษาได้ทำการเปลี่ยนหรือไม่ โดยดูได้จาก Language Bar ตรงมุมด้านขวามือ TH/EN/JP โดยเมื่อขึ้นตัวอักษรว่า JP ให้คลิกที่ตัว A จากนั้นเลือก Hiragana           ดังภาพจากนั้นทดลองใช้กับ Program ทั่วไปได้ทันที


 2556
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์