การ Backup Database SQL 2008

การ Backup Database SQL 2008

Q:
การ Backup Database SQL 2008
A:
กรณีที่ต้องการ Backup Database SQL 2008 มีขั้นตอนอย่างไร

1. ไปที่  Start / Program / Microsoft SQL Server 2008 / SQL Server Management2. Connect to Server  ด้วย Server ที่ใช้งาน 3. คลิก ขวา เลือก Base ที่ต้องการ Backup  จากตัวอย่าง base ชื่อ dbwins_demo  ไปที่  Tasks / Backup4. หน้าต่าง Back Up Database เลือก Add หากมีข้อมูลค้างที่ช่อง Back Up to ให้เลือก path เก่าแล้วกดที่ Remove    ทิ้งก่อน แล้วค่อยกดที่ Add


5. หน้าต่าง Select Backup Destination  ช่อง file name   เลือก Brow6. Locate Database เลือกไดร์ ที่จัดเก็บ backup  จากภาพเลือก D  /  ช่อง file name กำหนดชื่อ base ที่ต้องการ backup ตามตัวอย่างภาพ แล้วกด OK7. เลือก OK8. หน้าต่างสุดท้ายเลือก OK รอ Progress แสดงผล 100 เปอร์เซ็นต์ backup สำเร็จ
 3176
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์