ขั้นตอนการ Backup, Restore New Database ของ SQL 2005

ขั้นตอนการ Backup, Restore New Database ของ SQL 2005

Q:
ขั้นตอนการ Backup, Restore New Database ของ SQL 2005
A:
ขั้นตอนการ Backup, Restore New Database  ของ SQL 2005 ดังนี้
 • ไปที่ Start window >Programs>Microsoft SQL Server 2005 >SQL Server Management Studio Express

จะปรากฏหน้า Connect Server 2005

 • Server name :  ระบุ Server name ให้ถูกต้อง
 • Authentication: กำหนด SQL Server Authentication
 • Login : user ที่ได้กำหนดไว้
 • Password : ตามที่ได้ตั้งค่าไว้
ปัญาหาที่พบ ในการ Connect เข้า SQLEXPRESS ไม่ได้
 • กำหนด Servername  ผิด เพราะ ค่า Default ของการติดตั้ง SQL EXPRESS ต้องจะมี Format ดังนี้   “SERVERNAME/SQLEXPRESS”
 • ในการ Connect SQLEXPRESS ถ้าไม่กำหนดรหัส SA  ไม่สามารถ Connect  เราสามารถไปกำหนด,ลบ รหัสผ่าน  sa ได้
Right Click  เลือก สร้าง New  Database 

 • ใส่ ชื่อ Database name
 • Click OK


เมื่อสร้าง Database ใหม่แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการ  restore database

 • Right  Click ที่ System Database เลือก Restore Database

 • Click Select Source for Restore   From Device   
 • Click Add  เลือก Database ที่ Backup  Click OK

คลิก Checkbox ในช่อง Restore

คลิก OK 

ปัญหา Restore base ไม่ได้ เนื่องจาก

 • Path SQL ที่ใช้อยู่ไม่ถูกต้อง

วิธีการตรวจสอบ
     1. คลิก ตรง Restore with Standby จะปรากฏ Path Default ของ SQL SERVER
     2. Copy มาวาง ที่ Path:  Restore the database file as ให้ถูกต้อง
     3. การตั้งชื่อ File Restore As ต้องไม่ซ้ำกับชื่อ Database ที่มีอยู่เดิม


 • เมื่อใส่ Path File ถูกต้อง และชื่อ .mdf และ .ldf ไม่ซ้ำกันแล้ว
 • เลือก Restore  Leave the Cannot be RESTORE WITH  RECOVERY


Click OK

 • Right Click ที่ database ที่ต้องการ Backup เลือกไปที่ Tasks>Back up

 • เลือก Path ที่ต้องการเก็บไฟล์ Back up ไว้ 

Brown  Path ที่ต้องการเก็บ

Click OK  เมื่อเลือก Path ที่ต้องการเก็บเรียบร้อยแล้ว 

Click Ok 

การ Back up database เสร็จสมบูรณ์ 

 7431
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์