แก้ไขโปรแกรม Prosoft Business Solution เมื่อกดใช้งานแล้วเกิด Stopped Working

แก้ไขโปรแกรม Prosoft Business Solution เมื่อกดใช้งานแล้วเกิด Stopped Working

Q:
แก้ไขโปรแกรม Prosoft Business Solution เมื่อกดใช้งานแล้วเกิด Stopped Working
A:
แก้ไขโปรแกรม Prosoft Business Solution เมื่อกดใช้งานแล้วเกิด Stopped Working มีวิธีการอย่างไร

เมื่อลูกค้าได้ download และทำการติดตั้งโปรแกรม Prosoft Business Solution แล้ว เมื่อลูกค้าทำการเรียกใช้งานโปรแกรมหาเกิด Error ดังรูปวิธีแก้ไขคือ ให้คลิกขวาที่  Icon โปแกรม Prosoft Business Solution จากนั้นเลือก Propertiesจากนั้นให้เลือก เมนู Compatibility จากนั้นในช่องของ Privilege Level ให้ติ้กเครื่องหมายถูกหน้าช่อง
Run this program as an administrator
 2594
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์