กรณีที่ต้องการ Restore Database SQL 2008 มีขั้นตอนอย่างไร

กรณีที่ต้องการ Restore Database SQL 2008 มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการ Restore Database SQL 2008 มีขั้นตอนอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการ Restore Database SQL 2008 มีขั้นตอนอย่างไร

1. ไปที่  Start / Program / Microsoft SQL Server 2008 / SQL Server Management2. Connect to Server  ด้วย Server ที่ใช้งาน 3. คลิก ขวา เลือก Base ที่ต้องการ Restore จากตัวอย่าง base ชื่อ dbwins_demo ไปที่  Tasks / Restore / Database4. เลือกที่ From Device  แล้วที่ช่อง Brow  ตามภาพ     4.1  หน้าต่าง Specify Backup  กด Add      4.2 หน้าต่าง Locate Backup File / ค้นหา backup ที่ต้องการนำมา Restore  แล้วเลือก base แล้วกด OK    4.3    เลือก  OK  5. ช่อง Restore คลิกเลือก แสดงเครื่องหมายถูก 6. ส่วน Option คลิกเลือกที่ Overwrite the existing database ต่อจากนั้นเลือกที่ Leave the database in read-only moed. ดังภาพ6.1 แล้วมา switch กลับมาที่ตัวแรกอีกครั้ง คือ Leave the database ready to use by rolling back uncommitted transactions เมื่อกลับมา คลิกแล้ว กดที่ OK 6.3 โปรแกรมจะแสดงสถานะ  Progress restore ตามภาพ เมื่อครบ 100 เปอร์เซ็นต์ จะแสดง Message แจ้งดังภาพ   จากนั้นกด OK  Restore ได้สำเร็จ
 2568
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์