ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30 รายการ
ขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย
ผลิต จำหน่าย สร้างสรรค์ พัฒนา ดัดแปลงแผ่นบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
ขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ผลิต ประกอบและให้บริการติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร,CCTV,JAMMER
ขายส่งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
จำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์และเขียนโปรแกรม
ให้บริการติดตั้งและเป็นที่ปรึกษาสำหรับระบบสื่อสารต่างๆ
ขายปลีก ขายส่ง คอมพิวเตอร์และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
ขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
บริการรับฝากพื้นที่จัดเก็บเว็บไซด์ จัดทำโดเมนเนม ชื่อเว็บไซด์ ชื่อบล็อก รวมไปถึงผู้ดูแลระบบโดเมนซิสเทม
ผลิต พัฒนา ซอฟต์แวร์ สำหรับระบบการชำระเงินทางบัตรเครดิต
บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าแบบอิเล็คทรอนิคส์จำหน่ายพัฒนาซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์
ผลิตรายการโทรทัศน์และจำหน่ายเวลาโฆษณา ผลิตละคร
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์