Help

19 รายการ
ประจำเดือนตุลาคม 2563
106 ผู้เข้าชม
การคำนวณโอทีกรณีงวดเดือนละ 2 ครั้ง สามารถกำหนดให้คำนวณเดือนละครั้งได้
124 ผู้เข้าชม
181 ผู้เข้าชม
เพิ่มเงื่อนไข “หักค่าจ้างตามวันที่ไม่ได้ทำงาน”
212 ผู้เข้าชม
1879 ผู้เข้าชม
835 ผู้เข้าชม
321 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์