Help

23 รายการ
ประจำเดือนมกราคม 2563
6 ผู้เข้าชม
ประจำเดือนมกราคม 2563
13 ผู้เข้าชม
ประจำเดือนธันวาคม 2563
171 ผู้เข้าชม
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
192 ผู้เข้าชม
ประจำเดือนตุลาคม 2563
227 ผู้เข้าชม
การคำนวณโอทีกรณีงวดเดือนละ 2 ครั้ง สามารถกำหนดให้คำนวณเดือนละครั้งได้
172 ผู้เข้าชม
307 ผู้เข้าชม
เพิ่มเงื่อนไข “หักค่าจ้างตามวันที่ไม่ได้ทำงาน”
232 ผู้เข้าชม
461 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์