Success Stories

31 รายการ
สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนเกินไป เข้าใจได้ง่ายจึงปรับใช้กับส่วนงานได้เป็นอย่างดี
510 ผู้เข้าชม
ช่วยลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน เป็นฐานข้อมูลพนักงาน
458 ผู้เข้าชม
เพื่อลดระยะเวลา เพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องการงานปฏิบัติงาน
416 ผู้เข้าชม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน ลดความสูญเสียเวลาในการบริหารจัดการข้อมูล
393 ผู้เข้าชม
ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน นำส่งธนาคาร ทำเงินเดือน และลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดเก็บเอกสาร
525 ผู้เข้าชม
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ลดเวลาการทำงานเพื่อฝ่ายให้ HR
1064 ผู้เข้าชม
ช่วยรองรับงานเกี่ยวกับด้านเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆของพนักงาน และเก็บฐานข้อมูลของพนักงานรวมทั้งผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน ทำให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
879 ผู้เข้าชม
ช่วยประหยัดเวลาการทำเงินเดือนช่วงปลายเดือนได้รวดเร็ว
907 ผู้เข้าชม
ทำให้การทำเงินเดือนง่ายและข้อมูลครบถ้วน
799 ผู้เข้าชม
เพื่อความสะดวก แม่นยำ ครบถ้วนของข้อมูล และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้หลากหลาย
1259 ผู้เข้าชม
เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการเรื่องระบบบริหารงานบุคล เช่น การคำนวณเงินเดือนของพนักงาน การสรุปยอดเงินที่ต้องจ่าย และการจ่ายเงินเดือนได้อย่างตรงเวลา
578 ผู้เข้าชม
16088 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์