ประจำเดือนกันยายน 2566

ประจำเดือนกันยายน 2566

New Feature ESS Pro

ประจำเดือน กันยายน 2566

เพิ่มรายงานข้อมูลอัตรากำลังคน

            มีการจัดเพิ่มรายงานอัตรากำลังคนในระบบ ESS เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายงานเพิ่มเติมได้ค่ะ

โดยเบื้องต้นรายงานดังกล่าวจะต้องมีการวางแผนอัตรากำลังคน ที่ระบบ HRMI เรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถเรียกดูข้อมูลได้

หน้าจอการบันทึกแผนอัตรากำลังคนในระบบ HRMI

 

 

            เมื่อมีการบันทึกเรียบร้อยแล้วเข้าระบบ ESS > Report > รายงานข้อมูลอัตรกำลังคน

 318
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์