ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

 

New Feature HRMI8
V.091.0

   

Payroll > บันทึกการจ่าย > ปรับประเภทการจ่ายให้เป็นตามชื่อประเภทงวดการจ่าย

 

            เดิมในหน้าจอบันทึกการจ่าย > ประเภทการจ่าย จะแสดงเป็นข้อความที่ไม่สามารถอ้างอิงงวดการจ่ายที่มีการสร้างขึ้นตามภาพ

            รูปแบบงวดการจ่ายในระบบที่มีการกำหนดไว้จะมีการแบ่งประเภทงวดการจ่ายไว้ด้วยกัน 3 งวดดังนี้

  1. งวดปกติ
  2. งวดพิเศษสำหรับจ่ายโบนัส
  3. งวดพิเศษสำหรับจ่ายครั้งเดียวเหตุเพราะออกจากงาน

 

            และเมื่อทำการบันทึกจ่าย > ประเภทการจ่าย จะแสดงเป็นข้อความที่ไม่สามารถสื่อให้เข้าใจว่าเป็นของประเภท

หรืองวดการจ่ายใด ซึ่งปัจจุบันจึงทำการปรับประเภทการจ่ายในเอสการบันทึกจ่ายให้สอดคล้องกับหน้ากำหนดรูปแบบงวดการจ่าย ตามภาพด้านล่างค่ะ

 

หน้าจอใหม่

หน้าจอเดิม

 142
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์