ประจำเดือนเมษายน 2566

ประจำเดือนเมษายน 2566

เพิ่มให้สามารถเลือกนำส่งประกันสังคม(ข้ามสาขา) แบบ "รวมสาขา" ในไฟล์เดียวกันได้ 

Payroll > จัดเก็บข้อมูลนำส่ง > เพิ่มให้สามารถเลือกนำส่งประกันสังคม(ข้ามสาขา) แบบ "รวมสาขา" ในไฟล์เดียวกันได้ 

- เมื่อเลือกนำส่งประกันสังคม(ข้ามสาขา) จะสามารถเลือกได้วิธีการจัดเก็บได้

  

- กรณีเลือกการจัดเก็บ : แยกตามสาขา ไฟล์ที่ Generate จะได้ไฟล์ Social และไฟล์นำส่งประกันสังคมอื่นๆ แยกตามสาขาที่เลือกไว้

  

- กรณีเลือกการจัดเก็บ : รวมสาขา ไฟล์ที่ Generate จะได้ไฟล์ Social เพียงไฟล์เดียว และไฟล์นำส่งประกัน-สังคมอื่นๆ แยกตามสาขาที่เลือกไว้

- กรณีเลือกการจัดเก็บ : รวมสาขา ข้อมูลในไฟล์ Social จะแสดงข้อมูลตาม Format นำส่งประกันสังคม แบบนำข้อมูลในแต่ละสาขามาต่อรวมกันในไฟล์เดียว

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ปรับให้สามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของพนักงานที่มีสถานะพ้นสภาพได้

            เนื่องจากรายงานทางราชการบางรายงานนั้นต้องใช้ข้อมูลที่อยู่ในการนำส่ง แต่พนักงานที่มีสถานะพ้นสภาพความเป็นพนักงาน จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของพนักงานได้ ดังนั้นจึงมีการปรับให้สามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของพนักงานที่มีสถานะพ้นสภาพได้

              ขั้นตอนการทำงาน

  - บันทึกข้อมูลพนักงาน > Tab ที่อยู่ปัจจุบัน > สามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ ให้กับพนักงานที่มีสถานะพ้นสภาพความเป็นพนักงานแล้วได้

  - จากเดิม ไม่สามารถแก้ไขได้

  - บันทึกข้อมูลพนักงาน > Other menu : ที่อยู่อาศัย > สามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลที่อยู่ ให้กับพนักงานที่มีสถานะพ้นสภาพความเป็นพนักงานแล้วได้

  - จากเดิม กดเปิดดูข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้

   


  เพิ่มปฏิทินการลาของพนักงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ใต้บังคับบัญชา


           

  Calendar > เพิ่มปฏิทินการลาของพนักงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อวางแผนจัดการกำลังคนได้

  Menu > Calendar > ปฏิทินการลาของพนักงาน
              เมือเข้าไปที่หน้า ปฏิทินการลาของพนักงานจะแสดงข้อมูลตามภาพด้านล่าง
               เมื่อคลิ๊กไปที่วันที่พนักงานมีการขอลา (สถานะอนุมัติ) ระบบจะแสดงชื่อพนักงานประเภทการลาตามภาพด้านล่าง

   

   310
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์