ประจำเดือนมีนาคม 2566

ประจำเดือนมีนาคม 2566

ปรับค่าเริ่มต้นของวันที่สิ้นสุด จากวันสุดท้ายของเดือนเป็นวันที่ปัจจุบัน

     
         เนื่องจากค่าเริ่มต้นของวันที่ในการประมวลผลเวลาทำงาน จะแสดงเป็น วันที่เริ่มต้น ถึง วันที่สิ้นสุด เดือนปัจจุบัน จึงมีการปรับค่าเริ่มต้นให้แสดงเป็น วันที่เริ่มต้นเดือนปัจจุบัน ถึง วันที่ปัจจุบัน เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน

- ประมวลผลเวลาทำงานของพนักงาน > ค่าเริ่มต้นของวันที่แสดงเป็น วันที่เริ่มต้นเดือนปัจจุบัน ถึงวันที่ปัจจุบัน

- กรณีเดือนอื่นๆ จะแสดงวันที่เป็น วันที่เริ่มต้น ถึง วันที่สิ้นสุด ของเดือนที่เลือก

- กรณีเปลี่ยนไปเลือกเดือนอื่น แล้วกลับมาเลือกเดือนปัจจุบันอีกครั้ง จะแสดงวันที่เป็น วันที่เริ่มต้น ถึง วันที่สิ้นสุด ของเดือนปัจจุบัน

 543
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์