ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

New Feature HRMI8 เพิ่มช่องค้นหาชื่อเมนู

     

     

                    HRMI8 > Home > เพิ่มช่องค้นหาชื่อเมนู

- ช่องค้นหาชื่อเมนู จะแสดงให้ใช้งานเมื่อเลือก HRMI8 > Home เท่านั้น

- เมื่อคลิกที่ Module หรือหน้าจออื่น สามารถกด Ctrl+F เพื่อกลับมาที่ ช่องค้นหาชื่อเมนูได้

- เมื่อกรอกคำที่ต้องการและกดค้นหา โปรแกรมจะแสดงหน้าจอที่มีคำดังกล่าวอยู่ในชื่อหน้าจอขึ้นมาทั้งหมด

  โดยจะสามารถค้นหาได้ตามภาษาที่เลือกใช้อยู่ ณ ปัจจุบันเท่านั้น

- สามารถเลือกใช้งานหน้าจอ หรือรายงาน จากการค้นหาได้ตามปกติ

 400
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์