• หน้าแรก

 • News

 • HR Articles

 • 7 Features ระบบลาออนไลน์ ESS ที่ช่วยงาน HR ครบจบทุกฟังก์ชันที่โปรแกรมเดียว

7 Features ระบบลาออนไลน์ ESS ที่ช่วยงาน HR ครบจบทุกฟังก์ชันที่โปรแกรมเดียว

 • หน้าแรก

 • News

 • HR Articles

 • 7 Features ระบบลาออนไลน์ ESS ที่ช่วยงาน HR ครบจบทุกฟังก์ชันที่โปรแกรมเดียว

7 Features ระบบลาออนไลน์ ESS ที่ช่วยงาน HR ครบจบทุกฟังก์ชันที่โปรแกรมเดียว

เบื่อไหมกับปัญหาวุ่นวายเหล่านี้ของงาน HR ที่แก้ไขไม่ได้สักที
 • พนักงานเยอะ มีหลายแผนก จัดการข้อมูลไม่ทัน
 • ลืมลงเวลา ทำอย่างไรดี?
 • ป่วยกะทันหัน แต่ต้องแจ้งขออนุมัติลาจากหัวหน้างาน
 • อยากรู้วันลาที่เหลือ ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน
 • ใช้เวลาตรวจสอบวันลาของพนักงานนาน
 • ทำงานนอกสถานที่ กลับไปลงเวลาที่ออฟฟิศไม่ทัน
 • เอกสารเยอะ จัดการลำบาก ยุ่งยากซับซ้อน
 • อยากประเมินพนักงาน ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง?
 • ขออนุมัติลาไปแล้ว หัวหน้างานอนุมัติให้หรือยังนะ?
แล้วจะดีกว่าไหม ถ้าเรามีตัวช่วยจัดการปัญหาวุ่นวายเหล่านี้ให้เป็นเรื่องง่าย

ระบบลาออนไลน์ ESS เราช่วยคุณได้

ระบบลาออนไลน์ ESS เป็นระบบสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคล เพื่อให้พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการงานด้าน HR นั้นเป็นเรื่องง่าย ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน เช่น การลงเวลาเข้า-ออกผ่านมือถือ จัดการข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ขออนุมัติลาต่างๆ การแก้ไข/ปรับปรุงเวลาการทำงาน ดูสถิติ ขาด ลา มาสาย หรือการตรวจสอบ Pay Slip ออนไลน์ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วทันใจ ระบบลาออนไลน์ ESS จึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญเป็นอย่างมากที่ช่วยให้เจ้าของกิจการ HR และ หัวหน้างานบริหารจัดการพนักงานได้อย่างราบรื่น ตอบโจทย์การทำงานในธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ระบบลางานออนไลน์ ESS ใช้งานง่ายย ผ่านระบบออนไลน์

ระบบลงเวลาออนไลน์ ESS Highlight

 • การใช้งานง่ายผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser) สามารถเข้าใช้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บนคอมพิวเตอร์ หรือผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือ
 • ลงเวลาผ่านมือถือ Check-in, Check-Out นอกสถานที่ และบันทึกเวลาเข้าออกงานได้ ด้วยพิกัด GPS
 • พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ง่าย
 • สะดวกในการขออนุมัติเอกสารต่าง ๆ อาทิ ขอลา ขอ OT หรือการแก้ไข/ปรับปรุงเวลาทำงาน
 • สามารถตรวจสอบ Pay Slip ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทันใจ
 • สามารถกรอกใบสมัครงานออนไลน์
 • ผู้บริหารสามารถอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ได้ในทันที
 • ดูสถิติการลา ขาด สาย ได้อย่างแม่นยำ
 • ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ รองรับเว็บบราวเซอร์ทุกชนิด

7 Features ระบบลาออนไลน์ ESS ที่ช่วยงาน HR ครบจบทุกฟังก์ชันที่โปรแกรมเดียว !

1. Personnel ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน

 • เรียกดู เพิ่ม ลบ และแก้ไข ข้อมูลพื้นฐานของตนเอง เช่น ข้อมูลส่วนตัว, สถานภาพส่วนตัว, การลดหย่อนภาษี, ข้อมูลสุขภาพ
 • กำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลของพนักงานได้
 • บันทึกเอกสารพ้นสภาพความเป็นพนักงานได้
1. Personnel ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน

2. Time Attendance ระบบลงเวลาการทำงาน

 • ลงเวลาผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์
 • ขอเอกสารยกเว้นรูดบัตรชั่วคราวได้ ในกรณีที่พนักงานออกไปทำงานนอกสถานที่ หรือต้องไปพบลูกค้า
 • เรียกดูข้อมูลรายละเอียดการมาทำงานแต่ละวันได้
 • ตรวจสอบรายละเอียดจำนวนวันลาของพนักงานได้
 • ตรวจสอบกะงานที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน
 • ดูสรุปกะงานประจำเดือน สรุปการเปลี่ยนกะงานประจำเดือน
 • สรุปการแลกกะงานประจำเดือนได้
 • มีรายงานสรุปการทำงาน สำหรับแสดงรายละเอียดการมาทำงานของพนักงาน
2. Time Attendance ระบบลงเวลาการทำงาน

3. Approve Center ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์

 • ขอนุมัติ ขอลาหยุด ขอทำงานล่วงเวลาผ่านเว็บหรือ ผ่านเว็บไซต์
 • ตั้งค่าประเภทการลาได้ เช่น ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน ฯลฯ
 • บันทึกคำร้องขอเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารขออนุมัติลา เอกสารขออนุมัติ ทำงาน OT เอกสารขออนุมัติการทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม เอกสารขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา
 • มีหน้าจอสำหรับผู้บริหารสำหรับให้เข้ามาอนุมัติเอกสาร
 • มีการคำนวณวันลาคงเหลือ ณ วันปัจจุบัน
 • แจ้งเตือนกรณีที่พนักงานลาเกินจำนวนวันอนุญาตลา
 • มีการตรวจสอบข้อมูลช่วงเวลาการขอทำงานล่วงเวลา
3. Approve Center
							ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์

4. Organization ระบบข้อมูลองค์กร

 • เลือกรูปแบบการแสดงผลของข้อมูลองค์กร ได้ทั้งแบบแผนผัง (Chart) หรือแบบรายการ (List) แบ่งเป็นโครงสร้างขององค์กร, โครงสร้างของตำแหน่งงาน และโครงสร้างของพนักงาน
 • เลือกสาขาที่ต้องการเข้าใช้งานได้ ในกรณีที่มีสาขามากกว่าหนึ่งสาขา
 • ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารสามารถแจ้งข่าวสาร แจ้งประกาศ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานทราบ ได้อย่างรวดเร็ว
4. Organization
							ระบบข้อมูลองค์กร

5. Recruitment ระบบใบสมัครงานออนไลน์

 • รองรับทั้งการสมัครจากพนักงานในบริษัทและบุคคลภายนอก โดยสามารถเลือกตำแหน่งและระบุเงินเดือนที่ต้องการได้
 • นำลิงค์รายการใบสมัครออนไลน์ไปฝากตามเว็บต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาบันทึกข้อมูลใบสมัครได้
 • ผู้สมัครสามารถบันทึกประวัติและตำแหน่งที่สมัครได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งข้อมูลข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลการฝึกอบรม, ประวัติการศึกษา ฯลฯ
 • ผู้สมัครสามารถแนบไฟล์เกี่ยวกับการสมัครงานได้ เช่น Resume หลักฐานทางราชการ รูปภาพ ฯลฯ
5. Recruitment
							ระบบใบสมัครงานออนไลน์

6. Dashboard & Report ระบบข้อมูลสถิติและรายงาน

 • สรุปการทำงานประจำวันแบบ Real Time
 • รายงานสรุปการทำงานของพนักงาน
 • รายงานข้อมูลการลงเวลาทำงาน เพื่อให้พนักงานตรวจสอบการลงเวลาเข้า-ออก
 • รายงานประวัติการฝึกอบรม
 • แสดงสถิติการพ้นสภาพความเป็นพนักงาน
 • แสดงข้อมูลสถิติการขาด ลา สาย ออกก่อนของพนักงาน และสถิติการลาของพนักงานในแต่ละหน่วยงานแยกตามประเภทการลา
 • ผู้บริหารสามารถดูภาพรวมการลาของพนักงานทั้งบริษัทในเชิงสถิติได้ ทำให้ผู้บริหารใช้เป็นส่วนในการประเมินผลพนักงาน
6. Dashboard & Report
							ระบบข้อมูลสถิติและรายงาน

7. Tools เครื่องมืออื่นๆ

7.1 Training เพิ่มทักษะพนักงานให้ตำแหน่งต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถขออนุมัติ การอบรมได้ทั้งภายนอกและภายในองค์กร อาทิเช่น

 • ทีมขายอบรมกลยุทธ์ปิดการขาย
 • ทีมบริการอบรมหลักสูตรพัฒนาการบริการ ให้ลูกค้าประทับใจ
 • ทีม HR อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

7.2 แจ้งเตือนข่าวสาร สามารถแจ้งข่าวสาร ที่สำคัญให้กับพนักงานได้ทราบอย่างรวดเร็ว

  7.3 Calendar แสดงปฏิทินตารางข้อมูล วัน เวลาต่างๆ ที่เข้าใจง่าย และแสดงรายละเอียด อย่างชัดเจน

  • ปฏิทินวันหยุดบริษัท
  • ปฏิทินตารางการทำงาน
  • ปฏิทินการลาของพนักงาน
   136
  ผู้เข้าชม

  บทความ "ESS ระบบลาออนไลน์" ตัวช่วยงาน HR ที่ควรรู้

  ระบบลาออนไลน์ ESS เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการงานด้าน HR นั้นเป็นเรื่องง่าย ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน เช่น การลงเวลาเข้า-ออกผ่านมือถือ จัดการข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ขออนุมัติลาต่างๆ การแก้ไข/ปรับปรุงเวลาการทำงาน ดูสถิติ ขาด ลา มาสาย หรือการตรวจสอบ Pay Slip ออนไลน์ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วทันใจ
  136 ผู้เข้าชม
  การนำระบบลาออนไลน์เข้ามาใช้งานจะช่วยให้พนักงานสามารถลาออนไลน์ได้ และทำให้ฝ่ายบุคคลหรือฝ่าย HR ได้จัดการข้อมูลของพนักงานไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถเพิ่ม แก้ไข อนุมัติ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้การดำเนินงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นไม่สะดุด ระบบลาออนไลน์จึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้บริหารจัดการงานด้าน HR เป็นได้อย่างราบรื่น ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  327 ผู้เข้าชม
  ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงานผ่านระบบออนไลน์ (Online Time Attendance Management) ก็คือระบบลงเวลาเข้าออกงานโดยผ่านอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ ตั้งแต่ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scanner), สมาร์ทโฟน (Smart Phone), แทบเล็ต (Tablet), ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน ปลอดภัย และเชื่อมต่อสู่ระบบข้อมูลกลางอย่างระบบคลาวด์ (Cloud System) ได้ ซึ่งการยืนยันตัวตนในรูปแบบนี้สามารถเข้าระบบที่ไหนก็ได้ในโลก เป็นการบันทึกเวลาทำงานได้แบบ Real Time ที่เชื่อมต่อข้อมูลสู่ฐานข้อมูลกลางเดียวกัน แถมยังระบุตำแหน่งได้ชัดเจน สามารถเป็นหลักฐานประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเก็บข้อมูลโดยระบบสแกนนิ้วแบบเดิมที่ไม่เชื่อมต่อสู่ระบบออนไลน์หรือระบบตอกบัตรได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถประมวลผลข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ แม่นยำ ชัดเจน และรวดเร็วอีกด้วย...
  1898 ผู้เข้าชม
  ระบบ ESS Pro ระบบสนันสนุนการทำงานฝ่ายบุคคล ระบบลาออนไลน์ เพื่อให้พนักงานจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web browser) สามารถลงเวลาผ่านผ่านมือถือได้ทันที และสามารถตรวจสอบการลงเวลา การทำงานได้แบบ Real-time พร้อมทั้ง สามารถบันทึกคำร้องขอต่างๆ เช่น  ขอทำงานล่วงเวลา ขอลาออนไลน์ พร้อมส่ง E-mail ถึงผู้มีสิทธิ์ อนุมัติทันที ให้พิจารณา อนุมัติ เอกสารได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้ทั้งรูปแบบของรายงาน และรูปแบบกราฟข้อมูล 
  2021 ผู้เข้าชม
  ระบบลาออนไลน์ (Employee Self-Service) ฟังก์ชันครบ ใช้งานง่าย ผ่านระบบออนไลน์ สามารถจัดการและบริหารข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รองรับการทำงานร่วมกับระบบ HRMI แบบ Real Time
  56133 ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์