ประจำเดือนตุลาคม 2565

ประจำเดือนตุลาคม 2565

New Feature ประจำเดือนตุลาคม 2565

New Feature HRMI8 Version 084

     

        HRMI Service > Auto Process Time > เพิ่มให้สามารถเลือก "ประมวลผลจากใบขอแก้ไขเวลาอัตโนมัติ" 

 1. ตั้งค่าการทำงานใน Tool > Service Setting > Auto Process Time > เลือกประมวลผลจากใบขอแก้ไขเวลาอัตโนมัติ ดังรูป

   

 1. HRMI Service > Start Service Auto Process Time > Service จะประมวลผลเวลาการทำงานตามช่วงวันที่ ที่กำหนดไว้ และหากมีใบข้อแก้ไขเวลาที่ยังไม่ได้ประมวลผล Service ก็จะประมวลผลให้อัตโนมัติด้วย 
 2. ตรวจสอบผลการประมวลผลได้จาก HRMI Service Management > Event Log > HRMI Auto Process Time Service ดังรูป

 1. การแสดงผลในหน้าจอบันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) ยังทำงานตามปกติ คือ
 • เอกสารขอแก้ไขเวลาที่ยังไม่เคยกดใช้งาน จะแสดงรายการเอกสารให้เลือกกดใช้ได้ตามปกติ
 • เอกสารขอแก้ไขเวลาที่เคยกดใช้งานแล้ว หรือประมวลผลอัตโนมัติผ่าน Service Auto Process Time จะถูกซ่อนรายการเอกสารไว้ จนกว่าจะมีการเลือก แสดงเอกสารทั้งหมด

 
 

   New Feature ประจำเดือนตุลาคม 2565

  New Feature HRMI8 Version 084

         

  Payroll > รายงาน Payment Voucher ประจำเดือน > เพิ่มประเภทรายงาน “แบบสรุป


  รายงาน Payment Voucher ประจำเดือน > เพิ่มประเภทรายงาน “แบบสรุป”

  โดยการเลือกประเภทรายงาน “แบบสรุป” เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นกด preview

   228
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์