ประจำเดือนกันยายน 2565

ประจำเดือนกันยายน 2565

New Feature ประจำเดือนกันยายน 2565

New Feature HRMI8 Version 083

     

        HRMI Service > Auto Process Time > เพิ่มให้สามารถกำหนดจำนวนวันที่ต้องการประมวลผลย้อนหลังได้ 

 1. ตั้งค่าใน Tool > Service Setting > Auto Process Time > เลือกประมวลผลย้อนหลัง และกรอกจำนวนวันที่ต้องการ ดังรูป

 2. HRMI Service > Start Service Auto Process Time > ระบบจะประมวลผลเวลาทำงานย้อนหลังตามจำนวนวัน ที่กำหนดไว้ เช่น ปัจจุบันวันที่ 05/09/2022 ระบบจะประมวลผลเวลาตั้งแต่วันที่ 31/08/2022 – 05/09/2022 

   เพิ่มให้สามารถกำหนด Template อีเมล ของรายงาน Pay slip,

  รายงานใบแจ้งการปรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง และ 50ทวิ

          ปรับเพิ่มให้ลูกค้าสามารถทำการสร้างข้อความ template ในการส่งเมล์ แจ้ง รายงาน Pay slip,

  รายงานใบแจ้งการปรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง และ 50ทวิ เพิ่มขึ้นมาเองได้

              Template การส่งเมล์เดิม (ตัวอย่าง Pay slip)

  ปัจจุบันปรับให้ลูกค้าสามารถสร้าง Template ในการส่งเมล์ได้เอง

  โดยสามารถกำหนดพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้ส่งได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. Set up > กำหนดรูปแบบอีเมล์ > เลือกรูปแบบเมล์ที่ต้องการจัดส่งขึ้น > Other Menu

  ตัวอย่าง Template mail การส่ง Pay slip

  1. Template > New > พิมพ์ข้อความที่ต้องการ หรือสามารถแนบรูปที่ต้องการได้


              ตัวอย่างข้อมูลที่มีการปรับเพิ่ม

  2.1 สร้างชื่อ template ที่ต้องการ

  2.2 กรอกข้อมูลที่ต้องการให้เมล์แจ้ง

  2.3 ให้ทำการ ติ๊ก Default ในการเลือกใช้งาน Template ที่สร้างขึ้นมาแทน

              เมื่อดำเนินการแล้วให้ทำการ save and close template ได้เลย

  1. ขึ้นตอนการส่งเมล์ pay slip หรือ การส่งเมล์รายงานเอกสารต่าง ๆ ที่มีการสร้าง Template ใหม่

  เมื่อทำการกดส่งเมล์ระบบจะส่งรูปแบบเมล์ตามที่ตั้งค่าไว้

   332
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์