ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

New Feature ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ปรับ Lock User login ในการ Compact Database

     

        ปัจจุบันมีการปรับ lock user Login ที่เข้า compact Database ให้อ้างอิงตาม user login ที่เข้าระบบ HRMI
เพื่อให้สามารถทราบได้ว่า user ใดเป็นผู้ดำเนินการในการ compact Database   

หน้าจอ Compact Database เดิม

 • ส่วนของ user login จะไม่ default ไว้ให้ และ สามารถเลือกได้ว่า จะใช้ user login hrmi ของท่านใด

ในการเข้าไป compact Database ในระบบ

 

หน้าจอปัจจุบันที่มีการปรับ

 • เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Compact Database ระบบจะ default user login เป็น user เดียวกับที่ login เข้าระบบ HRMI ทันที 

 
  รายงานรายละเอียด ชม. การทำงาน

  ปรับเพิ่มประเภทรายงานให้เรียงตาม หน่วยงานเพิ่ม

          ในระบบ Time Attendance >  รายงานรายละเอียด ชม. การทำงาน เพิ่มประเภทรายงานให้เรียงตามหน่วยงานเพิ่มขึ้น  2 ประเภท

  1. แสดงการลาตามชั่วโมง (เรียงตามหน่วยงาน)
  • รายงานจะแสดงการลาตามชั่วโมงที่ลา โดยเรียงตามหน่วยงานตามภาพตัวอย่าง

   

  1. แสดงการลาตามวัน-ชั่วโมง (เรียงตามหน่วยงาน)
  • รายงานจะแสดงการลาตามวัน และต่อด้วย ชม. ที่ลา โดยเรียงตามหน่วยงานตามภาพตัวอย่าง

   595
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์